Szkolenia

Instytut Analiz Rynku Pracy powstał jako organizacja ekspercka oferująca Klientom kompleksowe rozwiązania szkoleniowe, doradcze oraz z zakresu badań i ekspertyz rynku pracy.

W naszej filozofii ludzie stanowią najważniejszy kapitał każdej Instytucji, a ich rozwój ma kluczowe znaczenie dla skutecznego funkcjonowania organizacji.

Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę szkoleń, która pozwala na praktyczną realizację tej idei. Nasze projekty szkoleniowe, doradcze oraz badawcze cechuje w pierwszym rzędzie wysoka wartość merytoryczna, którą zapewnia starannie dobrany zespół ekspertów.

Atutem działalności Instytutu jest organizacja szkoleń w małych grupach, co umożliwia zaktywizowanie uczestników szkolenia, dając tym samym możliwość praktycznego przećwiczenia uzyskanej wiedzy i umiejętności (skuteczność potwierdzają otrzymane referencje).

Serdecznie zapraszamy do współpracy.