Ewaluacja projektów i programów

 

Temat szkolenia:

Ewaluacja projektów i programów

Prowadzący: dr Aleksandra Duda, Marcin Budzewski

 

Krótki opis:

Po co robimy ewaluację? Istnieją dwie istotne odpowiedzi na to pytanie. Po pierwsze, ewaluacja daje nam informację zwrotną na temat tego, czy w ramach projektu/programu osiągamy to, co zamierzaliśmy osiągnąć. Po drugie, pomaga nam dowiedzieć się, co w projekcie działa, a co nie, i zrozumieć dlaczego.

Ewaluacja jest dziś kluczowym narzędziem służącym systematycznemu zbieraniu informacji na temat działań projektowych, wyników tych działań, oraz ich wpływu.  Obecne podejście do badań ewaluacyjnych kładzie nacisk na ścisłą zależność między ewaluacją a realizacją projektu, w tym na korzyści płynące z uwzględnienia ewaluacji już na początku działań projektowych. Oznacza to, że ewaluacja stanowi integralną część procesu planowania, prowadzenia i podsumowania projektów.

Mimo wyraźnych korzyści, jakie oferuje dobrze zaplanowane i przeprowadzone badanie ewaluacyjne, nadal często realizuje się je jedynie na końcu funkcjonowania projektu, nierzadko wyłącznie w formie ankiety. Ponadto, samo nastawienie do ewaluacji często jest negatywne, traktowane jako wymóg zewnętrzny, czy wręcz zagrożenie, niezbyt przydatne dla zespołu projektowego. W dużym stopniu wynika to z nieznajomości podstawowych funkcji ewaluacji, jej rodzajów oraz narzędzi.

Szkolenie pomaga uczestnikom znaleźć odpowiedzi na pytania: Czym jest ewaluacja? Po co i w jaki sposób się ją prowadzi? Jak wykorzystać wyniki ewaluacji? Naszym celem jest wspólne „oswojenie” procesu ewaluacji i ułatwienie pełnego wykorzystania jej licznych zalet.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób projektujących oraz uczestniczących w ewaluacjach projektów (pracowników samorządów, Publicznych Służb Zatrudnienia, organizacji pozarządowych).

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie dwudniowe, trwające 16 godzin lekcyjnych.

 

Zapraszamy do kontaktu w sprawie uzyskania pełnej oferty szkoleniowej i szczegółowego programu.