Prowadzenie rozmów i negocjacji w procesie doradczym

 

Temat szkolenia:

Prowadzenie rozmów i negocjacji w procesie doradczym

Prowadzący: dr Beata Mazurek-Kucharska

 

Krótki opis:

Podczas szkolenia Uczestnicy zapoznają się z zasadami i technikami prowadzenia rozmów w procesie doradczym oraz podczas negocjacji. Poznają psychologiczne uwarunkowania efektywności takich rozmów. Będą mieli możliwość uczestniczenia w grach psychologicznych, symulujących takie rozmowy. Poznają dobre praktyki w zakresie prowadzenia rozmów doradczych. Przedstawione zostanie znaczenie pozawerbalnych czynników psychologicznych w procesie prowadzenia efektywnej rozmowy doradczej.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów pracy; ośrodków wspierania ekonomii społecznej; organizacji pozarządowych działających w obszarze rynku pracy.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie dwudniowe, trwające 16 godzin szkoleniowych.

 

Zapraszamy do kontaktu w sprawie uzyskania pełnej oferty szkoleniowej i szczegółowego programu.