Równe szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy

 

Temat szkolenia:

Równe szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Prowadzący: dr Anna Jawor-Joniewicz

 

Krótki opis:

Podczas szkolenia uczestnicy przyjrzą się obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz czynnikom ją warunkującym. Poznają definicje takich pojęć jak: płeć społeczno-kulturowa, dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia, molestowanie, molestowanie seksualne, mobbing, szklany sufit, szklane ściany, szklane ruchome schody, lepka podłoga, segregacja pionowa i pozioma. Wspólnie z trenerką prześledzą mechanizm powstawania stereotypów i dowiedzą się jak można je przełamywać.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów pracy, ośrodków wspierania ekonomii społecznej, członków wojewódzkich komisji dialogu społecznego, organizacji pozarządowe działających w obszarze rynku pracy.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie dwudniowe, trwające 16 godzin lekcyjnych.

 

Zapraszamy do kontaktu w sprawie uzyskania pełnej oferty szkoleniowej i szczegółowego programu.