Zamówienia publiczne – cel i zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Temat szkolenia:

Zamówienia publiczne – cel i zakres stosowania ustawy
Prawo zamówień publicznych

Prowadzący: Eksperci z Grupy Doradczej Sienna

 

Krótki opis:

Szkolenie wprowadza do problematyki Prawa zamówień publicznych, przygotowywania zamówień publicznych,  przeprowadzania postępowania o udzieleniu zamówienia, zakresu umowy o zamówienie publiczne, środków ochrony prawnej i innych obszarów, niezbędnych dla skutecznego i poprawnego przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób przygotowujących zamówienia publiczne oraz zainteresowanych składaniem ofert w takim procesie, celem szczegółowego poznania wymogów i zasad wg obowiązującego prawa.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie dwudniowe, trwające 16 godzin lekcyjnych.

 

Zapraszamy do kontaktu w sprawie uzyskania pełnej oferty szkoleniowej i szczegółowego programu.