Praktyczne posługiwanie się klasyfikacją zawodów i specjalności

 

Temat szkolenia:

Praktyczne posługiwanie się klasyfikacją zawodów i specjalności

Prowadzący: Maciej Gruza

 

Krótki opis:

Tematyka i zakres szkolenia koncentruje się na przygotowaniu osób posługujących się klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy do prawidłowego posługiwania się dokumentem wraz z określeniem metod zapobiegania powstawania błędów. Szkolenie obejmuje tematykę identyfikacji zawodu wykonywanego i wyuczonego (z uwzględnieniem Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego) oraz zawodów regulowanych. Ponadto omówione zostaną zmiany, jakie wprowadzono do klasyfikacji od 2015 roku.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu autorskiego i rozmowy moderowanej („burza mózgów”). Prowadzone szkolenie opiera się o zasadę łączenia wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami uczestników, dając możliwość wypowiedzenia się i podzielenia własnymi doświadczeniami zawodowymi i przemyśleniami. Omawiane zagadnienia zostaną zilustrowane prezentacją multimedialną i licznymi przykładami. Forma prowadzonych zajęć (rozmowa moderowana) ma na celu zaktywizowanie uczestników szkolenia i danie im możliwości utrwalenia uzyskanej wiedzy i umiejętności.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia posługujących się klasyfikacją zawodów i specjalności, w szczególności do: rejestratorów, doradców klienta, pośredników pracy i statystyków.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie dwudniowe, trwające 16 godzin lekcyjnych. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia jednodniowego.

 

Zapraszamy do kontaktu w sprawie uzyskania pełnej oferty szkoleniowej i szczegółowego programu.