Analiza rynku pracy

Instytut Analiz Rynku Pracy jako jedyna na rynku firma oferuje kompleksowa analizę lokalnych rynków pracy. Efektem analiz jest dostarczenie zamawiającemu informacji potrzebnych do podjęcia decyzji o lokalizacji inwestycji wiążącej się również z zatrudnieniem pracowników.

Oferta skierowana jest do firm, które planują otwarcie lub przeniesienie działalności (lub jej części) w konkretnych miejscowościach lub regionach. Także do firm, które szukają najlepszej lokalizacji dla swojej działalności.

 

Analiza lokalnego rynku pracy opiera się o pogłębione badanie wielu czynników mających wpływ na biznesowe uzasadnienie lokowania przedsiębiorstw.

Wśród czynników, które definiowane są na początku prac analitycznych można wyróżnić:

 

 • Podaż siły roboczej potencjalnych pracowników (o odpowiednim profilu), np. liczba potencjalnych pracowników, liczba studentów, absolwentów szkół średnich itp. Między innymi w oparciu o wywiady pogłębione z pracownikami urzędów pracy i pracodawcami. Badanie opiera się na:
 • Autorskie prognozy przygotowane w zakresie i horyzoncie wskazanym przez Zamawiającego.
 • Analiza zmiennych oraz prognozy dla wskazanych przekrojów, lokalizacji.
 • Założenia (kryteria) opracowania prognozy zgodnych z praktycznymi doświadczeniami krajowymi i zagranicznymi.
 • Wybrane przekroje: wiek, płeć, poziom wykształcenia, wielka, duża, średnia, elementarna grupa zawodowa, województwo, podregion, powiat (oraz inne przekroje w uzgodnieniu z Zamawiającym).
 • Analiza konkurencji (ilościowej i jakościowej). Istniejąca konkurencja z uzupełnieniem trwających i planowanych inwestycji. W tym także:
 • Analiza ofert pracy (rejestrowanych, internetowych) komplementarna analiza popytu na pracę
 • Stopa bezrobocia (wraz z analizą trendów i przekrojami pokazującym bezrobocie w grupach zawodowych). Badanie opiera się m.in. na:
 • Analiza liczby bezrobotnych w przekroju grup zawodów (wielkie, duże, średnie, elementarne), także w przekroju przestrzennym.
 • Komplementarna (w stosunku do liczby pracujących) informacja o niewykorzystanych zasobach na rynku pracy w przekroju zawodowym.
 • Wynagrodzenia (odpowiadające branżom i stanowiskom). Oprócz raportów płacowych także w oparci między innymi o dane z badania metoda mystery client.
 • Perspektywy rozwoju lokalnego (wpływ trendów demograficznych na podaż siły roboczej, poziom wynagrodzeń, pojawienie się konkurencyjnych pracodawców itp.) W oparciu o autorska metodę analizy.
 • Ułatwienia inwestycyjne (programy na poziomie gmin, powiatów itp.).