Prowadzenie rozmów i negocjacji z interesariuszami rynku pracy

 

Temat szkolenia:

Prowadzenie rozmów i negocjacji
z interesariuszami rynku pracy

Prowadzący: dr Beata Mazurek-Kucharska

 

Krótki opis:

Podczas szkolenia Uczestnicy zapoznają się z zasadami i technikami prowadzenia rozmów z interesariuszami rynku pracy oraz tymi możliwymi do zastosowania podczas negocjacji. Poznają psychologiczne uwarunkowania efektywności takich rozmów. Poznają znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w takich sytuacjach. Będą mieli możliwość uczestniczenia w grach psychologicznych symulujących takie rozmowy. Przedstawione zostaną także przykłady dobrych praktyk.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów pracy; ośrodków wspierania ekonomii społecznej; organizacji pozarządowych; doradców; przedsiębiorców.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie dwudniowe, trwające 16 godzin szkoleniowych.

 

Zapraszamy do kontaktu w sprawie uzyskania pełnej oferty szkoleniowej i szczegółowego programu.