Dane spółki

Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o. o.
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000345213

NIP 522 293 71 93
REGON 142131048

Kapitał zakładowy 53 000 PLN

IARP widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych
pod nr ewidencyjnym 2.14/00381/2015