Prowadzenie rozmów doradczych z tzw. trudnym klientem

 

Temat szkolenia:

Prowadzenie rozmów doradczych z tzw. trudnym klientem

Prowadzący: dr Beata Mazurek-Kucharska

 

Krótki opis:

Podczas szkolenia Uczestnicy zapoznają się z zasadami i technikami prowadzenia rozmów w procesie doradczym ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy na temat prowadzenia rozmów z tzw. klientem trudnym (m.in. wycofującym się, milczącym, niezmotywowanym, roszczeniowym, agresywnym). Poznają psychologiczne uwarunkowania efektywności takich rozmów. Będą mieli możliwość uczestniczenia w grach psychologicznych, symulujących takie rozmowy.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów pracy; ośrodków wspierania ekonomii społecznej; organizacji pozarządowych działających w obszarze rynku pracy; doradców zawodowych; nauczycieli.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie jednodniowe, trwające 8 godzin szkoleniowych.

 

Zapraszamy do kontaktu w sprawie uzyskania pełnej oferty szkoleniowej i szczegółowego programu.