Działalność

Instytut Analiz Rynku Pracy specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań szkoleniowo-doradczych dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, instytucji publicznych, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Nasze propozycje programowe koncentrują się wokół wzmacniania umiejętności potrzebnych na poszczególnych stanowiskach pracy oraz kreowania postaw zapewniających efektywne funkcjonowanie w środowisku zawodowym. Ponadto, oferujemy szereg usług dla jednostek administracji publicznej oraz biznesu. Poza szkoleniami, oferujemy usługi badawcze i eksperckie w sześciu obszarach:

 

W ramach świadczenia usług IARP przygotowuje także ewaluacje projektów finansowanych z środków budżetu państwa czy Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również opracowuje i przeprowadza badania, na bazie których projekty takie mogą zostać wdrożone.

 

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami ekspertów IARP, którzy dbają o najwyższą jakość przekazywanej wiedzy oraz z listą dotychczasowych Klientów.