Kontakt

Biuro IARP

ul. Generała Władysława Andersa 21/56
00-159 Warszawa
e-mail: biuro@iarp.edu.pl
tel.:22 101 39 90

fax: 22 48 697 60

Dane spółki

Instytut Analiz Rynku Pracy sp. z o. o.
ul. Generała Władysława Andersa 21/56
00-159 Warszawa
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
pod nr KRS 0000345213
NIP 522 293 71 93  REGON 142131048
Kapitał zakładowy 53 000 PLN

IARP widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.14/00381/2015

  Temat*

  Treść wiadomości*

  Dane kontaktowe:

  Imię i nazwisko*

  Stanowisko

  Nazwa instytucji lub podmiotu*

  Adres email*

  Telefon kontaktowy*

  Zapoznałem się z i akceptuję politykę prywatności*