Kontakt

Biuro IARP

ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
e-mail: biuro@iarp.edu.pl
tel.: 22 559 99 58
fax: 22 48 697 60

Dane spółki

Instytut Analiz Rynku Pracy sp. z o. o.
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
pod nr KRS 0000345213
NIP 522 293 71 93  REGON 142131048
Kapitał zakładowy 53 000 PLN

IARP widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.14/00381/2015

Temat*

Treść wiadomości*

Dane kontaktowe:

Imię i nazwisko*

Stanowisko

Nazwa instytucji lub podmiotu*

Adres email*

Telefon kontaktowy*

Zapoznałem się z i akceptuję politykę prywatności*