Zamawianie projektów badawczych i ewaluacyjnych

 

Temat szkolenia:

Zamawianie projektów badawczych i ewaluacyjnych

Prowadzący: Marcin Budzewski

 

Krótki opis:

Projekty badawcze i ewaluacyjne mogą przynieść dane i informacje niezbędne zamawiającemu w podejmowaniu kluczowych decyzji. Źle skonstruowane zamówienie ogranicza, a czasem uniemożliwia otrzymanie przydatnych rezultatów. Warsztat, na licznych przykładach, pomoże w minimalizacji ryzyka przygotowania błędnego dokumentu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za zamawianie projektów badawczych i ewaluacyjnych (pracowników samorządów, Publicznych Służb Zatrudnienia, organizacji pozarządowych).

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie dwudniowe, trwające 16 godzin lekcyjnych. Możliwość skrócenia programu do jednego dnia.

 

Zapraszamy do kontaktu w sprawie uzyskania pełnej oferty szkoleniowej i szczegółowego programu.