Stres: diagnoza, zapobieganie, metody terapii i autoterapii

 

Temat szkolenia:

Stres: diagnoza, zapobieganie,
metody terapii i autoterapii

Prowadzący: dr Beata Mazurek-Kucharska

 

Krótki opis:

Podczas szkolenia Uczestnicy zapoznają się z problematyką stresu jako jednego z ważniejszych czynników wpływających na jakość życia, mającego wpływ na efektywność pracy, podnoszącego zagrożenie nerwicą i depresją oraz mającego duży wpływ na odporność organizmu i samopoczucie. Poznają metody diagnozy i prewencji zbyt silnego obciążenia stresem w środowisku pracy i w życiu osobistym. Będą mieli możliwość uczestniczenia w osobistej diagnozie poziomu stresu. Otrzymają praktyczne porady w zakresie zarządzania zespołem pracowniczym, w którym występuje zagrożenie silnym i/lub permanentnym stresem.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów pracy; ośrodków wspierania ekonomii społecznej; organizacji pozarządowych działających w obszarze wsparcia klientów; doradców zawodowych; doradców biznesowych; doradców finansowych; przedsiębiorców; menedżerów; liderów zespołów pracowniczych i projektowych; nauczycieli; pedagogów szkolnych; menedżerów i pracowników ochrony zdrowia; pracowników zakładów karnych; policjantów; wojskowych; menedżerów i pracowników korporacji; osób, które odczuwają presję i stres.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie jednodniowe, trwające 8 godzin szkoleniowych.
W przypadku szkoleń in-company szkolenie dwudniowe, trwające 16 godzin szkoleniowych.

 

Zapraszamy do kontaktu w sprawie uzyskania pełnej oferty szkoleniowej i szczegółowego programu.