Zaawansowane posługiwanie się nową klasyfikacją zawodów i specjalności

 

Temat szkolenia:

Zaawansowane posługiwanie się nową klasyfikacją zawodów i specjalności

Prowadzący: Maciej Gruza

 

Krótki opis:

Tematyka i zakres szkolenia koncentruje się na uporządkowaniu posiadanej już wiedzy osób posługujących się klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, wskazaniu dobrych praktyk oraz sposobów zapobiegania powstawania błędów przy posługiwaniu się dokumentem. Ponadto omówione zostaną zmiany, jakie wprowadzono do klasyfikacji od 2015 roku.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu autorskiego i rozmowy moderowanej („burza mózgów”). Prowadzone szkolenie opiera się o zasadę łączenia wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami uczestników, dając możliwość wypowiedzenia się i podzielenia własnymi doświadczeniami zawodowymi i przemyśleniami. Omawiane zagadnienia zostaną zilustrowane prezentacją multimedialną i licznymi przykładami. Forma prowadzonych zajęć (rozmowa moderowana) ma na celu zaktywizowanie uczestników szkolenia i danie im możliwości utrwalenia uzyskanej wiedzy i umiejętności.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia posługujących się klasyfikacją zawodów i specjalności, w szczególności do: rejestratorów, doradców klienta, pośredników pracy i statystyków.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie jednodniowe, trwające 8 godzin lekcyjnych.

 

Zapraszamy do kontaktu w sprawie uzyskania pełnej oferty szkoleniowej i szczegółowego programu.