Zagrożenie wypaleniem zawodowym

 

Temat szkolenia:

Zagrożenie wypaleniem zawodowym

Prowadzący: dr Beata Mazurek-Kucharska

 

Krótki opis:

Podczas szkolenia Uczestnicy zapoznają się z problematyką wypalenia zawodowego jako jednego z ważniejszych czynników obniżających efektywność pracy, podnoszącego zagrożenie depresją oraz mającego duży wpływ na spadek zaangażowania i lojalności pracowników. Poznają metody diagnozy i prewencji wypalenia zawodowego. Będą mieli możliwość uczestniczenia w osobistej diagnozie poziomu zagrożenia wypaleniem zawodowym. Otrzymają praktyczne porady w zakresie zarządzania zespołem pracowniczym, w którym występuje zagrożenie wypaleniem.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów pracy; ośrodków wspierania ekonomii społecznej; organizacji pozarządowych działających w obszarze wsparcia klientów; doradców zawodowych; doradców biznesowych; doradców finansowych; przedsiębiorców; menedżerów; liderów zespołów pracowniczych i projektowych; menedżerów i pracowników ochrony zdrowia; pracowników zakładów karnych; policjantów; wojskowych; nauczycieli; pedagogów szkolnych; menedżerów i pracowników korporacji.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie jednodniowe, trwające 8 godzin szkoleniowych.
W przypadku szkoleń in-company szkolenie dwudniowe, trwające 16 godzin szkoleniowych.

 

Zapraszamy do kontaktu w sprawie uzyskania pełnej oferty szkoleniowej i szczegółowego programu.