Zarządzanie różnorodnością

 

Temat szkolenia:

Zarządzanie różnorodnością

Prowadzący: dr Anna Jawor-Joniewicz

 

Krótki opis:

Firmy tworzą ludzie. Nigdy nie jest to grupa jednorodna, są w niej pracownicy różnej płci, w różnym wieku, reprezentujący różne kręgi kulturowe. Zarządzanie różnorodnością to podejście pozwalające na uwolnienie potencjału całej załogi firmy. Różnice istniejące pomiędzy pracownikami nie muszą być barierą dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przeciwnie, mogą one stać się największym atutem firmy, wystarczy tylko odpowiednio nimi pokierować.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców i pracowników firm doradczych.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie jednodniowe, trwające 8 godzin lekcyjnych.

 

Zapraszamy do kontaktu w sprawie uzyskania pełnej oferty szkoleniowej i szczegółowego programu.