Polityka prywatności IARP

Poniżej przedstawiamy jakiego rodzaju oraz w jakich celach gromadzone są informacje od odwiedzających stronę Instytutu Analiz Rynku Pracy („IARP”) w domenie: iarp.edu.pl („strona IARP”) oraz korzystających z usług IARP przez Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o.

Administrator

Administratorem danych osobowych, jakie przekazujesz w związku z korzystaniem z usług IARP, w tym ze strony internetowej udostępnianej w domenie iarp.edu.pl jest Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna59 lok. 203 00-848 Warszawa, sąd właściwy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000345213, NIP 522 293 71 93  REGON 142131048, kapitał zakładowy 53 000 PLN Przekazane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług przez IARP oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Kontakt: ido@iarp.edu.pl.

Kontakt z IARP

Kontaktując się z IARP poprzez zakładkę „Kontakt” dostępną na stronie IARP i widniejący tam Formularz kontaktowy, prosimy Cię o udostępnienie informacji takich jak: Twoje imię i nazwisko, stanowisko, nazwa instytucji lub podmiotu, który reprezentujesz, adres e-mail i telefon kontaktowy, tak abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje pytania lub komentarze. Przesyłając wiadomość za pomocą Formularza kontaktowego, bezpośrednio na adres e-mail podany w zakładce „Kontakt” (biuro@iarp.edu.pl) lub w inny dostępny sposób, wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przesłanych danych w celach niezbędnych do Twojej identyfikacji jako Klienta lub interesariusza IARP oraz dla umożliwienia kontaktu ze strony IARP i dostosowania formy, jak również zakresu udzielanej przez IARP informacji. Dane te podajesz dobrowolnie, masz możliwość ich zmiany. Jednocześnie akceptujesz, że kontaktując się z IARP, wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności IARP. W przypadku wysyłania wiadomości poprzez Formularz kontaktowy prosimy Cię o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności, o jej zaakceptowanie i dodatkowo o zaznaczenie pola akceptacji.

Strona internetowa

Oprócz informacji, o których mowa w punkcie „Kontakt z IARP” (powyżej) odwiedzający stronę IARP przyjmuje do wiadomości i zgadza się na zbieranie przez IARP informacji w formie tzw. „ciasteczek” („cookies”). „Ciasteczka” nie są w żaden sposób powiązane z danymi osobowymi, które mógłbyś przekazać IARP poprzez Formularz kontaktowy. „Ciasteczka” gromadzone są w celach statystycznych i dla lepszego dopasowania strony IARP do odwiedzających. Decyzję o udzieleniu zgody na wysłanie i korzystanie przez nas z plików „cookies” podejmujesz bezpośrednio po wejściu na stronę IARP. Jeżeli nie wyrazisz zgody na wysłanie i korzystanie przez IARP z plików „cookies”, prosimy Cię o zmianę odpowiednich ustawień w przeglądarce lub opuszczenie strony IARP. Pozostając na stronie udzielasz nam zgody na wysyłanie i gromadzenie plików „cookies” w wyżej wymienionych celach.

Czy strona internetowa IARP posiada linki kierujące do innych stron?

Strona internetowa iarp.edu.pl zawiera linki do innych stron, które działają niezależnie od stron w domenie iarp.edu.pl i IARP. IARP nie odpowiada za to, jakie informacje są gromadzone przez inne strony, nie odpowiada również za obowiązujące zasady związane z polityką prywatności na stronach innych niż w domenie iarp.edu.pl. IARP nie odpowiada za treści zamieszczane na stronach, do których linki można znaleźć na stronie internetowej IARP, jak również za informacje przesyłane przez inne strony. Linki kierujące do innych stron a zamieszczane na stronie IARP, podawane są w celu upowszechniania informacji specjalistycznych i ułatwienia dostępu do aktualnej wiedzy dla odwiedzających stronę IARP.

Przekazywanie przesłanych informacji

IARP nie przekazuje osobom trzecim informacji gromadzonych poprzez stronę iarp.edu.pl.

Uaktualnianie Polityki Prywatności

Korzystając ze strony IARP, wyrażasz zgodę na przyjęcie zasad niniejszej Polityki prywatności. Każde wejście na stronę IARP, które będzie nosiło datę późniejszą od daty zamieszczonej przez IARP aktualnej Polityki prywatności, będzie uważane za Twoją zgodę na zasady zawarte w treści poprawionej Polityki prywatności.

Uaktualnianie danych osobowych

Uaktualnienia danych osobowych i kontaktowych zgromadzonych przez IARP, podawanych osobiście, drogą telefoniczną lub poprzez e-mail możesz dokonać wysyłając e-mail na adres: biuro@iarp.edu.pl.

27 kwietnia 2015