Instytut Analiz Rynku Pracy wspólnie z Konfederacją Lewiatan i Związkiem Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan realizuje projektu pt. „Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży tekstylno-odzieżowej”

„Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży tekstylno-odzieżowej” nr wniosku: WND-POWR.02.15.00-00-1010/18w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu dla branży tekstylno-odzieżowej przez opracowanie, we współpracy z placówkami kształcenia zawodowego oraz pracodawcami, modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika oraz zasad jakości zapewniania kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców i rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego.

http://konfederacjalewiatan.pl/

Nowy projekt “Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży spedycyjno-logistycznej” we współpracy z Konfederacją Lewiatan i Związkiem Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”

Instytut Analiz Rynku Pracy wspólnie z Konfederacją Lewiatan i Związekiem Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” realizuje projekt projekt pt. „Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży spedycyjno-logistycznej” nr wniosku: WND-POWR.02.15.00-00-1013/18

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem głównym jest przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu dla branży spedycyjno-logistycznej poprzez opracowanie we współpracy z placówkami kształcenia zawodowego oraz pracodawcami modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika oraz zasad jakości zapewniania kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców i rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego.

link http://konfederacjalewiatan.pl/

Dr Łukasz Sienkiewicz na Forum Biznesu w Kaliszu

W dniu 19 października 2017 odbędzie się Kaliskie Forum Biznesu, które otworzy wystąpienie dr Łukasza Sienkiewicza. Prezentacja ma na celu systematyzację i pogłębienie wiedzy na temat sytuacji na rynku pracy w Polsce, szczególnie w kontekście europejskiego rynku pracy. Zapraszamy LINK

Nasz ekspert – dr Łukasz Sienkiewicz na Konferencji Szkoleniowej “HR w administracji – projekt, realizacja, wdrożenie”

5 i 6 października 2017 roku w Warszawie odbyła się konferencja szkoleniowa “HR w administracji – projekt, realizacja, wdrożenie”, gdzie nasz wiodący ekspert – dr Łukasz Sienkiewicz występował jako prelegent. 

W kwartalniku “Urzędnik” zamieszczono także artykuł dr Sienkiewicza zatytułowany “Zarządzanie efektywnością w publicznych służbach zatrudnienia w Unii Europejskiej” , który można przeczytać tutaj: KWARTALNIK URZĘDNIK 5-0_wydanie 0_2017