Kodeks Jakości

KODEKS JAKOŚCI INSTYTUTU ANALIZ RYNKU PRACY

Budowanie dobrego wizerunku oraz wiarygodności i najwyższej jakości usług Instytutu Analiz Rynku Pracy, a także dbanie o wysoki poziom zadowolenia Klientów korzystających z oferowanych usług – to nadrzędne cele Polityki Jakości realizowanej przez zespół współpracujący w ramach IARP.

Wyżej wskazane cele realizowane są przez:

  1. Profesjonalną obsługę Klientów, nastawioną na ich zadowolenie oraz realizację strategii IARP, zapewniającą najwyższe standardy świadczonych usług.

  2. Ciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości realizacji zadań realizowanych przez IARP.

  3. Podejmowanie nowych zadań oraz tworzenie nowych programów, których beneficjentami są Klienci IARP.

  4. Prowadzenie działań mających na celu informowanie jak najszerszego grona Klientów o programach i zadaniach IARP.

  5. Przygotowanie pracowników pod względem merytorycznym, informatycznym i logistycznym do realizacji obecnych i przyszłych zadań IARP.

  6. Ciągłe doskonalenie i dążenie do poprawy czytelności przyjętych procedur i zasad realizacji zadań IARP.

  7. Ciągłe doskonalenie wdrożonego Kodeksu Jakości.

Założenia Kodeksu Jakości są znane i respektowane przez wszystkich pracowników i współpracowników Instytutu oraz podmioty działające na rzecz IARP.