Zarząd

Łukasz Sienkiewicz – Prezes Instytutu Analiz Rynku Pracy

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Adiunkt w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert ds. rynku pracy w Europejskim Obserwatorium Zatrudnienia Komisji Europejskiej oraz ekspert ds. prognozowania zapotrzebowania na umiejętności CEDEFOP. Specjalizuje się w analizach kapitału ludzkiego oraz problematyce rynku pracy, szczególnie w: pomiarze kapitału ludzkiego, analizie oczekiwań kompetencyjnych pracodawców, rozwoju kapitału ludzkiego oraz modelowaniu kompetencji i umiejętności w ramach systemów w skali mikro (dla przedsiębiorstw) oraz makro (w skali międzynarodowej, krajowej oraz sektorowej – w tym w ramach systemów kwalifikacji). Pełni role głównego eksperta oraz kierownika w wielu projektach badawczych, doradczych i wdrożeniowych. Koordynator merytoryczny projektu Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa, realizowanego przez PARP i SGH. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi z Uwzględnieniem Standardów Europejskich. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów i książek.

Marcin Budzewski – Wiceprezes Instytutu Analiz Rynku Pracy

Marcin Budzewski ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, następnie studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW.

Od 1994 pracował na stanowiskach kierowniczych w działach personalnych, następnie administracyjnych i operacyjnych w firmach Medical Data Management i Iberia Motor Company.

Od 2003 prowadzi własną firmę specjalizującą się w szkoleniach (zarządzanie zasobami ludzkim, fundusze strukturalne), doradztwie i zarządzaniu projektami. Od 2004 do 2010 roku współpracował Presspublicą, wydawcą dziennika “Rzeczpospolita”.

Od 2009 do 2014 roku zarządzał polskim oddziałem brytyjskiej firmy GHK Polska (następnie ICF GHK) specjalizującej się m.in. w ewaluacjach interwencji publicznych na poziomie krajowym oraz UE organizując i prowadząc biuro w Polsce (firma doradcza specjalizująca się w badaniach i analizach rynku pracy, edukacji).

Współzałożyciel Instytutu Analiz Rynku Pracy (2009), członek Zarządu.

Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.