Narzędzia psychologiczne w doradztwie zawodowym i edukacyjnym

 

Temat szkolenia:

Narzędzia psychologiczne w doradztwie zawodowym i edukacyjnym

Prowadzący: dr Beata Mazurek-Kucharska

 

Krótki opis:

Podczas szkolenia Uczestnicy zapoznają się z wybranymi problemami zastosowania narzędzi diagnozy psychologicznej w doradztwie zawodowym i edukacyjnym (m.in. metody obserwacji, wywiadu psychologicznego, wywiadu motywującego, skal pomiarowych, narzędzi psychometrycznych dopuszczonych do stosowania przez osoby nie będące psychologami). Poznają praktycznie wybrane narzędzia diagnozy, od analizy do przykładów zastosowania wyników diagnoz psychologicznych.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów pracy; ośrodków wspierania ekonomii społecznej; organizacji pozarządowych działających w obszarze rynku pracy; pracowników organizacji świadczących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i edukacyjnego oraz rozwoju kompetencji; doradców zawodowych; doradców edukacyjnych; nauczycieli; członków zespołów projektowych ukierunkowanych na stymulowanie rozwoju kompetencji klientów.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie dwudniowe, trwające 16 godzin szkoleniowych.

 

Zapraszamy do kontaktu w sprawie uzyskania pełnej oferty szkoleniowej i szczegółowego programu.