Gry psychologiczne w procesie rozwoju i diagnozy kompetencji

 

Temat szkolenia:

Gry psychologiczne w procesie rozwoju
i diagnozy kompetencji

Prowadzący: dr Beata Mazurek-Kucharska

 

Krótki opis:

Podczas szkolenia Uczestnicy zapoznają się z przykładowymi grami psychologicznymi, które są wykorzystywane podczas warsztatów doskonalących umiejętności osobiste i rozwijających kompetencje społeczne. Będą mieli możliwość uczestniczenia w wybranych grach psychologicznych.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów pracy; ośrodków wspierania ekonomii społecznej; organizacji pozarządowych działających w obszarze rynku pracy; pracowników organizacji świadczących usługi w zakresie rozwoju kompetencji; doradców zawodowych; przedsiębiorców; nauczycieli; członków zespołów projektowych ukierunkowanych na stymulowanie rozwoju kompetencji klientów.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie jednodniowe, trwające 8 godzin szkoleniowych.

 

Zapraszamy do kontaktu w sprawie uzyskania pełnej oferty szkoleniowej i szczegółowego programu.