MGR – co, jak i dlaczego

logo Rodzina i Praca kolor CMYK (1)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo (2014-2020).

 

 

 

Dlaczego warto uczestniczyć w badaniu?

 

 • Darmowe, kompleksowe doradztwo w zakresie wdrażania mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych (MGR), w tym:

 

 • analiza potrzeb i oczekiwań odnośnie MGR w przedsiębiorstwie
 • lista najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed przedsiębiorstwem w tej sferze
 •  zestaw optymalnych i „szytych na miarę” rozwiązań prawnych i organizacyjnych rozwiązań dotyczących MGR odpowiadających zidentyfikowanym wyzwaniom
 • harmonogram działań związanych z implementacją rozwiązań wraz ze sposobem ich wdrożenia
 • dostęp do bazy wiedzy na temat MGR

 

 • Rabat na uczestnictwo w programach Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu
 • Udział w losowaniu rocznej prenumeraty czasopisma Forbes
 • Zniżka na usługi Instytutu Analiz Rynku Pracy
 • Prestiż uczestnictwa w projekcie realizowanym przez MRPiPS
 • Otrzymanie statusu donatora 

 

Jakie firmy mogą wziąć udział w badaniu?

 

 • Firmy zatrudniające: 250 osób i więcej, lub 50-249 osób, lub 10-49 osób, lub do 9 osób
 • Reprezentujące sektory: usługowy, przemysłowy i/lub handlowy
 • Działające w następujących branżach: bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy; dobra konsumpcyjne; farmacja i medycyna; paliwa, energetyka, wydobycie; produkcja przemysłowa i chemiczna; telekomunikacja, technologia, media i rozrywka; transport, usługi, handel
 • Z siedzibą firmy w jednym z następujących województw: warmińsko-mazurskie, lub lubelskie, podkarpackie, śląskie, pomorskie, dolnośląskie, mazowieckie

 

Na czym polega badanie?

 

 • Kontakt eksperta ze strony Wykonawcy odpowiedzialnego za przeprowadzanie badania w firmie
 • Zaproszenie przedsiębiorcy do udziału w badaniu z wyjaśnieniem wszelkich kwestii organizacyjnych oraz ustaleniem dogodnego terminu uczestnictwa
 • Współpraca z ekspertem ze strony Wykonawcy w celu dokonania analizy sytuacji zastanej
  w przedsiębiorstwach pod kątem MGR obejmującej:

 

 • Analizę dokumentów i informacji udostępnionych przez przedsiębiorstwo
 • Wywiady z właścicielami, przedstawicielami kierownictwa, HR-owcami z użyciem ankiety
 • Rozmowę z właścicielami, przedstawicielami kierownictwa, HR-owcami
 • Sondaż wśród pracowników badanych firm z zastosowaniem kwestionariusza on-line
 • Obserwację bez interwencji

 

 • Warsztat z przedstawicielami pracowników i kierownictwa
 • Szkolenie,  poradnictwo i superwizja
 • Przygotowanie spersonalizowanego raportu podsumowującego wyniki badania w firmie.