Godzenie życia zawodowego z rodzinnym? To możliwe!

 

logo Rodzina i Praca kolor CMYK (1)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo (2014-2020).

 

 

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu, które jest częścią kluczowego projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) pn. „Rodzina i praca – to się opłaca!”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Wspólnotowego Prawa, Równość i Obywatelstwo, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest promocja mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych przez pracowników w miejscu pracy, przybliżenie pracodawcom i pracownikom wiedzy na temat mechanizmów i instrumentów ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym, a tym samym stworzenie klimatu sprzyjającego rodzinie. Do realizacji tych założeń przewidziano:

  • doradztwo w zakresie wdrażania mechanizmów godzenia ról (MGR) w polskich przedsiębiorstwach – studia przypadków;
  • opracowanie platformy internetowej dot. mechanizmów ułatwiających pracownikom godzenie ról zawodowych i rodzinnych;
  • upowszechnianie wiedzy o możliwościach zastosowania mechanizmów godzenia ról zawodowych
    i rodzinnych w przedsiębiorstwach oraz o narzędziu wypracowanym w ramach projektu.

Obecnie rekrutujemy przedsiębiorstwa do udziału w pierwszym etapie projektu polegającym na przeprowadzeniu studiów przypadków (tzw. case studies) w 35 polskich firmach. Wybrani uczestnicy otrzymają bezpłatne kompleksowe doradztwo w zakresie wdrażania mechanizmów godzenia ról obejmujące wiedzę teoretyczną oraz praktyczne porady potrzebne do wdrożenia w swoich miejscach pracy rozwiązań ułatwiających godzenie ról zawodowych i rodzinnych (dokładny opis etapów projektu znajduje się tutaj). Wzięcie udziału w projekcie umożliwi  przeprowadzenie analizy  potrzeb i oczekiwań odnośnie do MGR w Państwa przedsiębiorstwie, jak również identyfikację najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed przedsiębiorstwem w tej sferze. Wspólnie z Państwem opracujemy zestaw rekomendacji oraz rozwiązań prawnych i organizacyjnych dostosowanych do potrzeb Państwa firmy, , przygotujemy również harmonogram działań związanych z wdrażaniem wybranych rozwiązań wraz z określeniem liczby zaangażowanych osób. Przejdź do strony dla uczestników projektu.

Państwa pomoc i udział są niezmiernie ważne dla powodzenia całego projektu „Rodzina i praca – to się opłaca!”. Państwa  rola jako ekspertów, którzy wskażą możliwości oraz bariery we wdrażaniu mechanizmów służących równoważeniu życia zawodowego z prywatnym przez pracowników będzie podstawą do opracowania spersonalizowanych rozwiązań w Państwa firmach.

Badanie przyczyni się do pozyskania i upowszechnienia wiedzy umożliwiającej pracodawcom wybór optymalnych i „szytych na miarę” rozwiązań dotyczących work-life balance sprawdzających się w poszczególnych rodzajach przedsiębiorstw. Wskaże też szacowane koszty wprowadzenia takich rozwiązań, jak i potencjalne korzyści wynikające z ich wdrożenia, przykłady dobrych praktyk w tym obszarze, jak również praktyczne informacje na temat praw pracowniczych w obszarze godzenia ról. (więcej informacji na temat dobrych praktyk czytaj tutaj)

Elementem badania jest INTERAKTYWNA PLATFORMA z wszelkimi istotnymi informacjami na temat godzenia życia zawodowego  z rodzinnym, interesującymi artykułami, raportami i linkami do dobrych praktyk, działem FAQ  oraz przydatnym forum dyskusyjnym.

Badanie prowadzą Instytut Analiz Rynku Pracy, Konfederacja Lewiatan i Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA w okresie od lipca do końca września 2016r.

Gorąco zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu i z góry dziękujemy za okazaną pomoc. (dlaczego warto wziąć udział w projekcie czytaj)

Wykonawcy projektu:

Instytut Analiz Rynku Pracy

Konfederacja Lewiatan

BPSC SA