Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe szkolenie w ofercie IARP

Tematyka i zakres szkolenia koncentruje się na nabyciu oraz ugruntowaniu wiedzy oraz umiejętności w na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i roli przedsiębiorców w tym systemie. Omawiane są kwestie terminologiczne oraz rola i funkcjonowanie Europejskiej i Polskiej Ramy Kwalifikacji, rola i zastosowanie Rejestru Kwalifikacji i Sektorowych Ram Kwalifikacji oraz powiązanych z tym zagadnień i ich znaczenie dla przedsiębiorców. Zaprezentowane są praktyki działania z punktu widzenia przedsiębiorcy, posiadającego doświadczenie w budowie kwalifikacji. link