XI Konferencja Ewaluacyjna – 28-29.09.2015 Kraków

W dn. 28-29 września br. w Krakowie odbywa się XI Konferencja Ewaluacyjna pod hasłem: Ewaluacja polityki spójności. Rezultaty, wyzwania, rozwiązania. W związku z obchodami Międzynarodowego Roku Ewaluacji 2015 organizatorzy, tj. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, przygotowali program pozwalający na przyjrzenie się ewaluacjom ex-post polityk spójności za lata 2007-20013 w Polsce i innych krajach europejskich, jak również wystąpienia przybliżające wyzwania i możliwości związane z ewaluacją za lata 2014-2020.

 

 

W ramach ciągłego podnoszenia kompetencji, w konferencji oraz towarzyszących warsztatach uczestniczą także Eksperci IARP, dzięki czemu pozostają na bieżąco z najnowszymi trendami w ewaluacji polityk publicznych, wykorzystaniem BIG DATA w sektorze publicznym czy nowoczesnymi technologiami, które można wykorzystać w badaniach (ryc. 1).

 

Ryc. 1. Nowe technologie w badaniach | Źródło: www.konferencja-ewaluacja.pl/2015/warsztat_4.html

 

Dla tych z Państwa, którzy zainteresowani są tematyką ewaluacji w sektorze publicznym – organizator udostępnia po każdym dniu konferencji materiały przekazane przez prelegentów [link].

 

Źródło: www.konferencja-ewaluacja.pl/2015