Rynek pracy i zmiany w wynagrodzeniach w Europie 2015

Raport Komisji Europejskiej: Rynek pracy i zmiany w wynagrodzeniach w Europie 2015 wskazuje na dalszą poprawę na rynku pracy na tle stopniowego ożywienia gospodarczego w UE.

Liczba bezrobotnych w pierwszym kwartale 2015 roku w krajach unii wyniosła 23,6 mln. Niestety wskaźnik długotrwałego bezrobocia rośnie, osiągając 4,9% w pierwszym kwartale 2015 roku. Planowane są działania mające na celu szczególne wsparcie osób pozostających w tej sytuacji na rynku pracy.

Konieczne jest również dalsze wsparcie finansowe dla zwiększenia i przyspieszenia wzrostu poziomu zatrudnienia (udokumentowano wzrost o 1% w skali roku za 2014 r.), działania w tym obszarze wspierane są m.in. poprzez Plan Inwestycyjny [link] zakładający wsparcie inwestycji na poziomie 315 mld euro w ciągu 3 lat.

Raport dostarcza również informacji na temat mobilności pracowników w obliczu kryzysu gospodarczego niektórych krajów i łagodzenia jego skutków w kontekście bezrobocia. Poziom mobilności utrzymuje się jednak na relatywnie niskim poziomie – poniżej 5% obywateli pracujących i mieszkających w kraju innym niż ten, gdzie się urodzili. Dla porównania, w USA wskaźnik ten osiąga prawie 30%

 

Źródło: Raport 2015 Labour Market and Wage Developments in Europe / EUROSTAT oraz US Bureau of Labor Statistics

 Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem dostępnym tutaj.

Źródło: ec.europa.eu