Raport kwartalny KE: Zatrudnienie i sytuacja społeczna – I Q 2015

Opublikowany 13 kwietnia 2015 r. raport kwartalny Komisji Europejskiej: Zatrudnienie i sytuacja społeczna (Marzec 2015) wskazuje na zauważalny wzrost zatrudnienia w większości krajów członkowskich EU w 2014 roku, włączając w to przykłady państw z najwyższymi wskaźnikami bezrobocia, jak Grecja (26%) oraz Hiszpania (23,2%). Odnotowano również wzrost liczby umów zawieranych na czas nieokreślony oraz na czas określony. Bezrobocie wśród osób młodych mimo powolnego nieznacznego spadku, nadal utrzymuje się na wysokim poziomie 21,1% w krajach członkowskich UE.

Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniem raportu na stronie Komisji Europejskiej oraz do lektury całego dokumentu dostępnego pod tym linkiem.

Źródło: ec.europa.eu