Raport kwartalny KE: Zatrudnienie i sytuacja społeczna – II Q 2015

Raport kwartalny Komisji Europejskiej: Zatrudnienie i sytuacja społeczna (Lipiec 2015) wskazuje kontynuację z poprzedniego kwartału – obserwujemy umiarkowane ożywienie na rynku pracy w krajach unii.

Dane wskazują na poprawę sytuacji w większości krajów członkowskich i strefy euro. Ponownie zaobserwować można wzrost stałego zatrudnienia i w pełnym wymiarze czasu pracy. Jest on również większy aniżeli przyrost wskaźnika prac tymczasowych czy w niepełnym wymiarze czasu pracy, co jest pozytywną zmianą. 

Daje się też zaobserwować bardziej równomierne rozłożenie przyrostu w różnych grupach społecznych – zatrudnienie znajdują zarówno kobiety jak i mężczyźni, osoby młode i starsze, a także mało wykwalifikowane i te o wysokich kwalifikacjach. Zbiorcze dane pokazują, że mimo nadal dość wysokiego poziomu bezrobocia w całej UE, wskaźnik ten jednak powoli spada. Drugi kwartał z kolei widać także spadek bezrobocia w grupie najmłodszych uczestników rynku pracy, 15-24, którzy znajdują zatrudnienie, wracają do systemu kształcenia formalnego lub doszkalają się

 

EC Quarterly Review, June 2015, Chart 4, p. 11 / Eurostat

Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniem raportu na stronie Komisji Europejskiej oraz do lektury całego dokumentu dostępnego pod tym linkiem.

Źródło: ec.europa.eu