Komisja Europejska proponuje nowy plan dla długotrwale bezrobotnych

17. września Komisja Europejska ogłosiła propozycję kolejnej inicjatywy w obszarze zatrudnienia i włączenia społecznego, tym razem skierowanej do osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 mies).  Liczba osób w tej trudnej sytuacji podwoiła się z 6 milionów w 2007 roku do 12 milionów w 2014. Spośród tych 12-tu mln aż 60% pozostaje bez pracy od 2 lat lub dłużej.

Propozycja planu powrotu na rynek pracy obejmuje trzy kluczowe kroki:

  • Zachęcenie osób pozostających bez pracy do rejestracji w placówkach służb zatrudnienia;
  • Zaoferowanie każdej długotrwale bezrobotnej, zarejestrowanej osobie indywidualnej szczegółowej diagnozy dotyczącej ich potrzeb i potencjału przed upłynięciem 18-tu miesięcy bez pracy;
  • Zaoferowanie planu ponownego włączenia w rynek pracy dla długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych osób, przed upłynięciem 18-tu miesięcy bez pracy.

Plan, o którym mowa w propozycji Komisji Europejskiej, może składać się z różnych elementów, w zależności od dostępności w danym Kraju Członkowskim, ale ma prowadzić do podjęcia stałego zatrudnienia. Przykładowymi elementami planu mogą być:

  • Program mentoringowy;
  • Wsparcie w poszukiwaniu pracy;
  • Dalsza edukacja i szkolenia;
  • Wsparcie w obszarze lokalu mieszkalnego, transportu, ośrodków pomocy i wychowawczo-opiekuńczych czy rehabilitacyjnych.

Propozycja Komisji zostanie teraz przedstawiona Radzie Europy i tam, w gronie przedstawicieli Krajów Członkowskich, zostaną podjęte dalsze ustalenia odnośnie wdrożenia planu.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj:

  • Propozycja rekomendacji KE – dokument [link]
  • Raport Zatrudnienie i Sytuacja Społeczna 2014 [link]

 

Źródło: ec.europa.eu