Instytut Analiz Rynku Pracy rozpoczął realizację pierwszego z serii projektów dotyczących analizy lokalnych rynków pracy.

Efektem projektu będzie dostarczenie zamawiającemu informacji potrzebnych do podjęcia decyzji o lokalizacji inwestycji wiążącej się również z zatrudnieniem pracowników.

Tego typu projekty opierają się na pogłębionej analizie wielu czynników mających wpływ na biznesowe uzasadnienie lokowania przedsiębiorstw. Wśród czynników, które definiowane są na początku prac analitycznych można wyróżnić:

 

  • Podaż siły roboczej potencjalnych pracowników (o odpowiednim profilu), np. liczba potencjalnych pracowników, liczba studentów, absolwentów szkół średnich itp. Między innymi w oparciu o wywiady pogłębione z pracownikami urzędów pracy i pracodawcami.

 

  • Analizę konkurencji (ilościową i jakościową). Istniejąca konkurencja z uzupełnieniem trwających i planowanych inwestycji.

 

  • Stopę bezrobocia (wraz z analizą trendów i przekrojami pokazującym bezrobocie w grupach zawodowych).

 

  • Wynagrodzenia (odpowiadające branżom i stanowiskom). Oprócz raportów płacowych także w oparciu o dane z badania metoda mystery client.

 

  • Perspektywy rozwoju lokalnego (wpływ trendów demograficznych na podaż siły roboczej, poziom wynagrodzeń, pojawienie się konkurencyjnych pracodawców itp.). W oparciu o autorska metodę analizy.

 

  • Ułatwienia inwestycyjne (programy na poziomie gmin, powiatów itp.)