Good for Youth, Good for Business – Europejski Sojusz na Rzecz Praktyk Zawodowych

W związku z wysokim poziomem bezrobocia wśród młodych, w 2013 roku Komisja Europejska uruchomiła Europejski Sojusz na Rzecz Praktyk Zawodowych (ang. European Alliance for Apprenticeships – EAfA). W nowo opublikowanej broszurze KE: Good for Youth, Good for Business, Europejska komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw społecznych, Umiejętności i Mobilność, Marianne Thyssen, przybliża tę inicjatywę: Europejski Sojusz na Rzecz Praktyk Zawodowych (EAfA) promuje jakość, dostępność i pozytywny wizerunek praktyk zawodowych, ponieważ są one istotnym narzędziem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. (…) Sektor prywatny odgrywa kluczową rolę w systemie praktyk. Praktyki mogą mieć miejsce tylko w przypadku, kiedy zarówno małe i średnie, jak i duże firmy wezmą na siebie odpowiedzialność związaną ze szkoleniem zawodowym osób młodych. Powinno się to odbywać w ścisłej współpracy i przy dialogu z instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).

Broszura ta skupia się na EAfAadresuje wyzwania oraz możliwe szanse dla wzmocnienia obszaru praktyk zawodowych, podniesienia ich jakości oraz dostępności czy budowania ich pozytywnego wizerunku w krajach unii. Jest ona również zgodna z nowym zestawem średniookresowych celów uzgodnionych na szczeblu europejskim w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2015-2020. Broszura posiada przykłady udanych i inspirujących praktyk i innych inicjatyw politycznych uczenia się w miejscu pracy i projektów w całej Europie.

Zapraszamy do lektury broszury dostępnej na stronie KE.

 

Działania i inicjatywy związane z kształceniem zawodowym. Źródło: Broszura European Alliance for Apprenticeships – Good for Youth, Good for Business

 

Źródło: cedefop.europa.eu