Marcin Budzewski

Firma równych szans. Przewodnik Dobrych Praktyk [link]

Analiza badań realizowanych przez ośrodki inne niż akademickie dotyczących ogólnopolskiego rynku pracy [link]

Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce [link]

Ocena projektów systemowych realizowanych w ramach poddziałania 6.1.3 PO KL [link]

Evaluation of the Civil Protection Mechanism Case study report – Flood s in Poland 2010 [link]

Social aspects and the protection of staff in case of change of railway operator: the current situation [link]

Mentoring w praktyce polskich przedsiębiorstw [link]