XII Barometr Rynku Pracy

Ukazał się najnowszy XII Barometr Rynku Pracy opublikowany przez WorkService, który zawiera komentarze naszego eksperta dr Łukasza Sienkiewicza. Zapraszamy do lektury.

LINK do publikacji