Spotkanie w ramach Mutual Learning Programme, 14 – 15 listopad Warszawa

W ramach Mutual Learning Programme w dniach 14-15 listopada odbywa się w Warszawie spotkanie mające na celu wzajemną weryfikację (peer review) działań programu Bilans Kapitału Ludzkiego oraz przedstawienie w jaki sposób  w Polsce monitoruje się zapotrzebowanie  na umiejętności na rynku pracy tak aby zmniejszać skalę niedopasowań. Na spotkaniu nastąpi także przegląd rozwiązań i metod stosowanych w innych krajach członkowskich UE.

Spotkanie organizowane jest przez PARP, a jednym z prelegentów jest nasz ekspert dr Łukasz Sienkiewicz.  Strona wydarzenia