Raport “Drenaż Mózgów. Czyli migracje potencjału imigracyjnego” dla PARP

Raport stanowi analizę dostępnych na rynku rozwiązań i mechanizmów (do)finansowania ze środków publicznych szeroko rozumianego rozwoju kompetencji osób dorosłych, w ramach powszechnie już obowiązującego trendu na rynku pracy, tj. uczenia się przez całe życie.

Raport przygotowano na podstawie zasad tzw. przeglądu systematycznego – strategia wyszukiwania danych oparta była na wieloetapowym, pełnym i rzetelnym przeglądzie istniejącej literatury naukowej, raportów z badań i portali internetowych prezentujących dane na temat mechanizmów finansowania i dofinansowania ze środków publicznych rozwoju kompetencji osób dorosłych. LINK do raportu