Prognozy CEDEFOP – podaż i popyt kompetencji na rynku pracy

Zapraszamy do zapoznania się z nowym raportem CEDEFOP obrazującym trendy na polskim rynku pracy do 2025 roku. Raport jest częścią projektu Forecasting skill demand and supply, który dostarcza szczegółowych i rzetelnych informacji na temat trendów rynku pracy w Europie. Konsultantami przy raporcie byli Eksperci CEDEFOP na Polskę: dr Łukasz Sienkiewicz (IARP, Szkoła Główna Handlowa) oraz dr Artur Gajdos (Uniwersytet Łódzki).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie CEDEFOP [link]

Raport w formie PDF można pobrać pod tym adresem [link]

Źródło: www.cedefop.europa.eu