Prezentacja Projektu “Rodzina i Praca – to się opłaca” pod patronatem Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej

30 maja 2017 roku odbędzie się Śniadanie Prasowe, na którym zaprezentowane zostaną wyniki projektu “Rodzina i praca – to się opłaca”.

Projekt „Rodzina i Praca – to się opłaca!” ma na celu promocję mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych w miejscu pracy, przybliżenie pracodawcom i pracownikom wiedzy na temat mechanizmów i instrumentów ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym, a tym samym stworzenie klimatu sprzyjającego rodzinie. Projekt „Rodzina i praca – to się opłaca!” jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo (2014-2020)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Program spotkania dostępny jest w poniższym linku

materiały-spotkania_v3