Połączenie spółek

30 września 2019 roku nastąpiło połączenie spółek Centrum Pracy i Kariery Spółki z ograniczona odpowiedzialnością w warszawie (spółki przejmowanej) oraz Instytutu Analiz Rynku Pracy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w warszawie (spółka przejmująca)

 

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt. 1. KSH