Obraz polskiego rynku pracy w wynikach 5 edycji badań BKL

Dnia 28 kwietnia 2015 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się premierowa prezentacja wyników V, ostatniej już, edycji badań Bilansu Kapitału Ludzkiego, projektu zakładającego coroczny monitoring polskiego rynku pracy, realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Dr Łukasz Sienkiewicz, Ekspert wiodący IARP w obszarze Kapitał ludzki i umiejętności, wraz z dr Grzegorzem Baczewskim (Konfederacja Lewiatan) i Anną Balcerczak-Raczyńską (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) uczestniczyli w debacie nt.: Co “kształtuje” kompetentnego pracownika? Rola informacji  nt. potrzeb kompetencyjnych przedsiębiorców.

Dyskusja wskazała na pozytywne zmiany na rynku pracy w kontekście coraz powszechniejszej współpracy biznesu z edukacją, jak również podejmowanie prób porozumiewania się tym samym językiem w odniesieniu do uczniów, studentów czy absolwentów na rynku pracy. Wskazano także na potrzebę powstania sektorowych rad ds. kompetencji, które mogłyby okazać się efektywnym narzędziem minimalizującym niedopasowanie kompetencyjne na rynku pracy.

 

Dyskusja z udziałem dra Łukasza Sienkiewicza (IARP) podczas premiery wyników V edycji badania BKL
Dyskusja z udziałem dra Łukasza Sienkiewicza (IARP) podczas premiery wyników V edycji badania BKL