Nowy raport na stronach PARP

Ukazał się najnowszy raport PARP zatytułowany “Rynek pracy, edukacja, kompetencje – aktualne trendy i wyniki badań” za sierpień 2019.

Niniejszy raport jest dwunastym z serii raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji.

Raporty ukazują się w cyklach miesięcznych i obejmują okres sprawozdawczy od momentu ukazania się poprzedniego raportu. Niniejszy raport obejmuje okres od 15 lipca do 14 sierpnia 2019 r. Przedstawiono w nim syntetyczne wyniki aktualnych badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy.

LINK do raportu