Nowy raport dla PARP

Niniejszy raport jest jedenastym z serii raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych w ramach usługi infobrokeringu przez Instytut analiz Rynku Pracy na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji. Link do raportu

 

Raporty ukazują się w cyklach miesięcznych i obejmują okres sprawozdawczy od momentu ukazania się poprzedniego raportu. Ten raport obejmuje okres od 15 czerwca do 14 lipca 2019 r. Przedstawiono w nim syntetyczne wyniki aktualnych badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy. Omówiono także aktualne trendy na rynku pracy oraz w edukacji zawodowej.