Nowy projekt “Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży spedycyjno-logistycznej” we współpracy z Konfederacją Lewiatan i Związkiem Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”

Instytut Analiz Rynku Pracy wspólnie z Konfederacją Lewiatan i Związekiem Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” realizuje projekt projekt pt. „Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży spedycyjno-logistycznej” nr wniosku: WND-POWR.02.15.00-00-1013/18

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem głównym jest przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu dla branży spedycyjno-logistycznej poprzez opracowanie we współpracy z placówkami kształcenia zawodowego oraz pracodawcami modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika oraz zasad jakości zapewniania kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców i rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego.

link http://konfederacjalewiatan.pl/