Nowa oferta szkoleń Instytutu Analiz Rynku Pracy

W ramach wspierania Państwa w rozwoju umiejętności i aktualizowaniu stanu wiedzy specjalistycznej niezbędnej do świadczenia wysokiej jakości usług Państwa klientom, przygotowaliśmy nową ofertę szkoleniową.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi propozycjami działań szkoleniowych Instytutu Analiz Rynku Pracy i do śledzenia aktualności, gdzie będziemy na bieżąco informować o kolejnych programach szkoleń w ofercie IARP. Aktualnie w ofercie znajdują się m.in. szkolenia z:

  • posługiwania się klasyfikacją zawodów i specjalności,
  • zamawiania projektów badawczych i ewaluacyjnych,
  • ewaluacji projektów i programów,
  • wykorzystania prognozowania popytu na pracę na lokalnych rynkach pracy oraz inne.

Z listą naszych dotychczasowych Klientów mogą się Państwo zapoznać tutaj.