Instytut Analiz Rynku Pracy rozpoczyna prace nad nowymi opisami zawodów i specjalności

Instytut Analiz Rynku Pracy, na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, rozpoczyna prace analityczno-badawcze prowadzące do opracowania nowych opisów zawodów i specjalności. Jest to kolejne zlecenie dla ekspertów IARP związane z uzupełnianiem Klasyfikacji.

Obecne prace obejmują 136 zawodów w tym 5 zawodów tzw. „szkolnych”, dla których przewidziane jest kształcenie w systemie oświaty.

 

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności jest usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy.

Głównymi odbiorcami efektów projektu będą:

  • Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
  • Publiczne służby zatrudnienia
  • Główny Urząd Statystyczny
  • Pozostali uczestnicy rynku pracy