Dr Łukasz Sienkiewicz na Forum Biznesu w Kaliszu

W dniu 19 października 2017 odbędzie się Kaliskie Forum Biznesu, które otworzy wystąpienie dr Łukasza Sienkiewicza. Prezentacja ma na celu systematyzację i pogłębienie wiedzy na temat sytuacji na rynku pracy w Polsce, szczególnie w kontekście europejskiego rynku pracy. Zapraszamy LINK