КОНСУЛЬТАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ

Провідний експерт: Beata MazurekKucharska

Інститут Аналізу Ринку Праці надає послуги в області бізнес та кар’єр-консультування, а також, планування кар’єри для потреб державного та приватного секторів. Обсяг підтримки, наданої в області консультування і соціальної інтеграції, можна розділити на два напрями:

Область бізнес-консалтингу включає послуги, адресовані організаціям приватного сектору. Частина спрямована на малі та мікро-організації. До них, в першу чергу, відносяться послуги в сфері побудови своєї ринкової позиції – елементу, важливого з точки зору залучення клієнтів, реалізації бізнес-планів та розвитку. Бізнес-консалтинг також відіграє важливу роль у підтримці організації у сфері ефективного внутрішнього та зовнішнього спілкування, створення моделей компетенцій і управління компетенціями, включаючи соціальну компетентність.

Ключовими методами підтримки компаній є також ті, які усувають ризики, пов’язані з емоційним вигоранням, трудоголізмом і дисфункціональною поведінкою у колективі. Також, дуже важливу роль відіграє консультація та вивчення психології поведінки в організації.

Багато компаній зазнають різноманітних змін і перетворень. Це неминуче завдяки швидко мінливому ринку. В такий період, професійна підтримка в поєднанні з вимірюванням та прогнозуванням соціальної компетентності співробітників на конкретних робочих місцях дозволяє ефективно запланувати та реалізувати зміни.

Друга ключова область консультування адресована працівникам або людям, бажаючим влаштуватися на роботу або змінити її. Можна виділити декілька провідних елементів діагностики і підтримки, необхідних для ефективності реалізації процесу:

  • психологічне визначення рівня потенціалу компетенції
  • планування розвитку соціальних і професійних навичок
  • зміцнення процесу мотивації до досягнень, психологічна підтримка для людей, котрі знаходяться в процесі виходу на ринок праці та починають свою кар’єру.

Інша група консалтингових послуг спрямована на організації, котрі беруть участь у професійній орієнтації і бажають професіоналізувати ? свої послуги. Тут можна виділити п’ять підгалузей:

  • планування процесу професійного консультування для суб’єктів, які надіють цей спектр послуг
  • підтримка процесу побудови методології та вибору методики консультування з питань кар’єри для суб’єктів, які надають цей спектр послуг
  • розробка процедур і правил впровадження індивідуального та командного консалтингу для суб’єктів, які надають цей спектр послуг
  • планування діяльності та підтримка в реалізації проектів, спрямованих на запобігання загрозі соціальної ізоляції
  • тренінги для суб’єктів, які надають послуги з професійної орієнтації та психологічного консультування для людей, які потребують підтримки в реалізації професійних завдань