КОМІТЕТ УПРАВЛІННЯ

 

Лукаш Шєнкєвіч – Президент Інституту Аналізу Ринку Праці

Доктор економічних наук в сфері управління. Доцент Кафедри Розвитку Людського Капіталу Варшавського Університету Економіки (SGH). Експерт з питань ринку праці в Європейській Обсерваторії Зайнятості Європейської Комісії (European Employment Policy Observatory), а також з питань прогнозу попиту навичок CEDEFOP. Спеціалізується на аналізі людського капіталу і проблематиці ринку праці, а саме: вимірювання людського капіталу; аналіз компетентних очікувань працедавців; розвиток людського капіталу; моделювання компетенцій і навичок в рамках системи мікро- (для підприємців) і макро- (на міжнародному, державному чи секторному рівні, включаючи систему кваліфікації). Виконує роль головного експерту та керівника в багатьох дослідницьких, консалтингових та прикладних проектах. Головний координатор проекту «Людський капітал, як елемент цінності підприємства», реалізованого Польською агенцією розвитку підприємництва (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, PARP) i Варшавського Університету Економіки (SGH). Керівник програми післядипломної освіти в галузі управління людськими ресурсами, розробленої згідно системи Європейських стандартів. Автор та співавтор кілька десятків статей та книжок.

 

Марчін Будзевскі – віце-президент Інституту Аналізу Ринку Праці

Марчін Будзевскі закінчив факультет менеджменту Варшавського Університету. Отримав післядипломну освіту у сфері Управління Людськими Ресурсами у Вищій Школі Соціальної Психології, а також у Центрі європейського регіональної і локальної освіти при Варшавському Університеті в галузі регіонального розвитку і регіональної політики.

З 1994 року працював на керівничих посадах у персональних, а пізніше адміністраційних і операційних відділах в фірмах Medical Data Management i Iberia Motor Company.

З 2003 управляє власною фірмою, яка спеціалізується на освіті (управління людськими ресурсами, структурні фонди), консалтингу та управлінні проектами. З 2004 до 2010 року співпрацював з видавництвом Presspublica, що випускає газету «Rzeczpospolita».

З 2009 до 2014 року управляв польським відділом британської фірми GHK Polska (пізніше ICF GHK)., що спеціалізується, між іншим, в оцінюванні державної інтервенції на рівні країни та ЄС, організовуючи та управляючи польським відділом (консалтингова компанія, що спеціалізуються на дослідженнях і аналізі ринку праці, освіти).

Співзасновник і член управління Інституту Аналізу Ринку Праці (2009).

Віце-президент Польської Асоціації Менторінгу і голова Ревізійної Комісії Польської Спілки Управління Кадрами.