РІВНІСТЬ І РІЗНОМАНІТТЯ

Провідний експерт: Anna JaworJoniewicz

Рівні можливості для жінок і чоловіків на ринку праці

Згідно з результатами національного та міжнародного аналізу, становище жінок на ринку праці складніше ніж чоловіків. В цьому відношенні Польща не вирізняється з-поміж інших країн ЄС. Жінки стикаються з численними перешкодами в доступі до ринку праці. Вони заробляють менше ніж чоловіки з такою ж самою компетентністю, рідше просуваються по службі і практично відсутні на керівних посадах, крім того, вони переживають проблему дисбалансу між професійним та особистим життям. Що визначає наявність такої значної нерівності між жінками й чоловіками на ринку праці?

 Серед найбільш значущих причин – функціонування шкідливих стереотипів. Саме вони, як і раніше, відтворюються в деяких сім’ях, засобах масової інформації або під час отриманні шкільної освіти, що приводить до виникнення упереджень, і, як наслідок, до дискримінації. Тим часом, обмеження з якими стикаються жінки на рику праці, безумовно, мають негативні наслідки для всієї національної економіки. Вони перешкоджають використанню повноцінного потенціалу людського капіталу на підприємствах. Нерівноправне відношення до чоловіків і жінок погіршує компетенції компанії, знижує її здатність генерувати інновації, зменшує мотивацію і залучення співробітників, що призводить до зниження ефективності організації.

Інститут Аналізу Ринку Праці проводить аналіз змін в області забезпечення рівних можливостей для жінок і чоловіків на ринку праці. А також, реалізує комплексне дослідження цієї сфери і поглиблений аналіз окремих питань, таких як W-LB ( ‘Баланс робота-життя’ ) або доступу до тренінгів та просування по службі.

 

Управління різноманіттям

Існує багато характеристик, які можуть відрізняти працівників в компанії. Стать – це тільки одна з багатьох, наприклад, таких як: вік, національність, рівень фізичної підготовки чи релігія. Деякі роботодавці бачать джерело проблем у цих відмінностях. Тим часом, як творці концепції управління різноманітністю підкреслюють, що вміле керівництво гетерогенною командою може привести до конкурентної переваги. Різноманітність досвіду та точок зору співробітників сприяє створенню нестандартних та інноваційних рішень. Однак, управлінський персонал повинен визнати різноманітність потреб і очікувань своєї команди та реконструювати існуючі методи та техніки управління цим унікальним ресурсом в цілях більшої індивідуалізації. У Польщі, стратегія управління різноманітністю реалізується відносно невеликою групою підприємств, та через ті переваги, які вони отримують завдяки використанню цієї стратегії,  інтерес до цього підходу постійно зростає.

Інститут Аналізу Ринку Праці  вивчає, як польські роботодавці визначають різноманітність. А також, складає експертизу щодо універсальності та причин застосування управління різноманітністю, беручи до уваги існуючі галузі та масштаби підприємств. На додаток, аналіз включає в себе визначення бар’єрів, що перешкоджають компаніям реалізувати цей підхід і згадує переваги, які випливають з повного використання потенціалу різних груп працівників.